Xử phạt hành chính Là hoạt động diễn ra xung quanh chúng ta hàng ngày, khi một cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chắc chắn hoạt động này được thực hiện như thế nào. Sau đây, Bách hóa Xanh sẽ gửi đến bạn trình tự, thủ tục vi phạm hành chính trong bài viết dưới đây.


người đầu tiênNội dung luật quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung chi tiết luật điều chỉnh thủ tục xử phạt vi phạm hành chính Luật của Quốc hội số 15/2012 / QH13: Luật Xử lý vi phạm hành chính, “Chương III, Mục 1- Thủ tục phê duyệt”. Nội dung cụ thể được chỉ định Điều 55 đến Điều 68Chẳng hạn như với một số nội dung đáng chú ý Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính, phê chuẩn vi phạm hành chính mà không lập biên bản, phê chuẩn vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ vi phạm hành chính


Luật số 15/2012 / QH13 của Quốc hội: Luật quản lý vi phạm hành chính


2Lệnh và quy định cho phép vi phạm hành chính


Lệnh xử phạt hành chính

Nói chung, quy trình phê duyệt bao gồm các bước sau:


Bước 1: Bắt đầu ủy quyền

Khi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực do mình quản lý thì người đó đang thi hành công vụ. Buộc đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm hoặc chuyển vấn đề cho một cơ quan thích hợp để chấm dứt vi phạm.


Xử phạt vi phạm hành chính


Bước 2: Kiểm tra, Đánh giá

Đây là bước Vi phạm hành chính là một bước cơ bản của quá trình xử phạt xem xét hành vi Đúng hay sai sẽ được xác định ở giai đoạn này. Một số biên bản sẽ được lập trong quá trình kiểm tra và xem xét, bao gồm:


Ghi chú: Biểu mẫu biên bản để làm theo Mẫu Biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ. Biên bản sẽ được chuẩn bị cho phù hợp Điều 58 Luật Xử phạt Hành chính 2012.

Biên bản vi phạm hành chính phải có các nội dung sau đây:

  • ngày, tháng, năm và phút nơi sản xuất;

  • Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp / tên của người vi phạm, địa chỉ của tổ chức vi phạm

  • giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm;

  • Nếu có người làm chứng, người bị thương hoặc đại diện tổ chức bị thương thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lời khai của họ;


Kiểm tra, xem xét vi phạm hành chính

trường hợp Người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, không ký vào biên bản có lý do. Biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền địa phương nơi vi phạm hoặc hai người chứng kiến.

Chuyển cho tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính 01 Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính. khi nào Người vi phạm là trẻ vị thành niên Biên bản cũng được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp Theo quyết định của người đó.

với Trong trường hợp vi phạm hành chính không thuộc lĩnh vực, thẩm quyền xử phạt Theo quy định, biên bản phải được giao ngay cho người có thẩm quyền phê duyệt để phê duyệt.


Bước 3: Xác minh các chi tiết của trường hợp vi phạm

Trong quá trình xem xét ra quyết định khởi tố vi phạm hành chính, nếu cần, người có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh các trường hợp sau:

  • Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, lỗi và nhân thân của người vi phạm hành chính;


Tiến hành kiểm tra lý lịch đối với các trường hợp vi phạm

Những người đủ điều kiện Có thể tìm kiếm đánh giá Trong quá trình xem xét và Quyết định trừng phạt. Nó được thực hiện theo hành động đánh giá. Bên cạnh đó, xác minh tình hình các trường hợp vi phạm hành chính phải được tiết lộ bằng văn bản.


Bước 4: Xác định giá trị tang vật của hành vi vi phạm để làm căn cứ xác định mức phạt tiền, chế tài.

Trường hợp cần thiết thì xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính. Căn cứ xác định khung phạt tiền và thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, thời hạn tạm giữ tang vật để xác định Không quá 24 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ; Thời hạn có thể được gia hạn nếu cần thiết, nhưng tối đa là 24 giờ.


Xác định tiêu chuẩn của tang vật vi phạm


Bước 5: Giải thích

Người, tổ chức vi phạm hành chính Có quyền giải trình bằng văn bản cho mình hoặc người đại diện hợp pháp của mình. Văn bản giải trình phải được gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết hành vi vi phạm hành chính trong thời hạn Chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.


Giải thích bằng văn bản


Bước 6: Đưa ra quyết định ủy quyền

Chuyển tệp vi phạm nếu phát hiện vi phạm có dấu vi phạm. Nếu không có dấu hiệu tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì quyết định phê chuẩn vi phạm hành chính sẽ được ban hành theo định kỳ:

  • Gửi, chuyển giao và công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm.


Đưa ra quyết định phê duyệt


Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Các hành vi vi phạm hành chính sẽ bị cưỡng chế theo quy định xử phạt Nghị định 81/2013 / NĐ-CP ngày 19/7/2013“Quy định chi tiết về việc áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý hành chính” được nêu tại Chương 1 Mục 1 đến Mục 18 của Nghị định này.

Một số nội dung trong nghị định trên bao gồm việc xử phạt hành chính; Quy định về vi phạm hành chính, hình thức ủy quyền, mức độ ủy quyền, biện pháp khắc phục hậu quả trong nghị định ủy quyền vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước, …


Nghị định 81/2013 / NĐ-CP ngày 19/7/2013


3Hướng dẫn thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp


Khi xử phạt vi phạm hành chính không ghi

Đây là trường hợp Áp dụng khi áp dụng cảnh cáo hoặc hình phạt Đối với cá nhân không quá 250.000 đồng và đối với tổ chức không quá 500.000 đồng. Người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ Trường hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bị phát hiện vi phạm hành chính thì phải lập biên bản.

Quyết định xử lý vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; tên đầy đủ và địa chỉ của người vi phạm hoặc tên và địa chỉ của chủ thể vi phạm; Vi phạm Vị trí vi phạm; Chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; Họ, tên, chức vụ của người ủy quyền quyết định; Điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nếu có phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ số tiền phạt.


Vi phạm hành chính không lập biên bản xử phạt cảnh cáo, phạt tiền


Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính thì có biên bản và hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu hành vi vi phạm không thuộc trường hợp ủy quyền vi phạm hành chính quy định mà không lập biên bản thì áp dụng hình thức ủy quyền vi phạm hành chính có biên bản.

Người có thẩm quyền phê duyệt Tại thời điểm thực hiện, việc xử phạt vi phạm hành chính cần được lập biên bản.. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:


Có thể bạn quan tâm:


Phê duyệt hành chính với một hồ sơ


4Nội dung mới về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Hiện nay theo quy định mới cập nhật nhiều điểm mới giúp ích cho quá trình xử phạt vi phạm hành chính Vi phạm dễ phát hiện hơn và dễ răn đe hơn, nhưng không làm mất dân chủ. Cụ thể, nội dung mới của Luật XLVPHC được Quốc hội thông qua bao gồm những vấn đề sau.

Quy định các nguyên tắc xử phạt một người vi phạm hành chính nhiều lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần Mục 2, khoản 1 của Luật sửa đổi và bổ sung số 67 Như sau: “Chỉ được ủy quyền vi phạm hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Chỉ được phép vi phạm hành chính một lần. Nếu nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Người vi phạm hành chính nhiều lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt từng vi phạm, trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần được chính quyền xác định là tình trạng đáng báo động ”.


Những điểm mới của Luật quản lý vi phạm hành chính sửa đổi

Tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực Xảy ra một cách hết sức phổ biến và tinh vi, từ đó ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế và thậm chí là tính mạng của người dân.. Tuy nhiên, mức phạt được áp dụng không tương xứng với bản chất của hành vi và không có tính răn đe cao.

vì thế, Mục 10 Khoản 1 Đạo luật số 67 đã được sửa đổi, bổ sung Hướng tới việc tăng mức phạt tối đa Trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như: giao thông đường bộ; phòng chống tệ nạn xã hội; yếu cơ; giáo dục; Quản lý và Bảo vệ Biên giới Quốc gia; điện lực; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Báo; Kinh doanh nhà ở…


Tăng tiền phạt đối với một số lĩnh vực

Ngoài ra, liên quan đến việc đình chỉ tiền phạt, cơ sở giáo dục sẽ bị phạt tiền Từ 100 triệu đồng trở lên Những người gặp khó khăn đặc biệt về tài chính hoặc không lường trước được do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì được hoãn. Đối với cá nhân, án tử hình sẽ được đình chỉ nếu phạt tiền Từ 2 triệu đồng (Trước đây từ 3 triệu đồng) trở lên khi gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, v.v.

Một điểm mới đáng lưu ý Đã bổ sung thêm các chức danh cho cơ quan ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, một số đơn vị của Công an nhân dân đã được cơ cấu lại để phù hợp hơn với cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an. Cũng thế, Có 08 chức danh khác có khả năng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Không phụ thuộc vào giá trị của tang vật, phương tiện.


Sử dụng phương tiện, công cụ kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính

Ngoài ra, Khoản 61 Điều 1 Luật số 67 bổ sung 04 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Ví dụ: Việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cần phải ngăn chặn và đình chỉ ngay; Thực hiện quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc; Người thực hiện hành vi bạo lực gia đình vi phạm lệnh cấm liên lạc theo Đạo luật phòng chống bạo lực gia đình; Để xác định tình trạng nghiện ma tuý của người sử dụng trái phép chất ma tuý …


Như vậy, qua bài viết này, Bách hóa XANH hy vọng bạn đã nắm được nội dung về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Mong các bạn luôn có ý thức hành động theo pháp luật. Chúc may mắn!

>> Thủ tục hành chính là gì?

>> Quy định trình tự, thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất

>> Cách xem và nộp phạt khi bị phạt nhanh chóng và chính xác

Hãy bảo vệ sức khỏe của bạn trong mùa dịch bệnh với khẩu trang y tế đạt chuẩn tại Bách hóa XANH:

Trải nghiệm tốt hơn Bách hóa xanh

Xem Thêm  Tử Vi Tuổi Đinh Sửu 1997 - Nữ mạng | Comthochay.Vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud