năm sinh định mệnh Thiên can địa chỉ cung điện của số phận năm sinh điểm 1983 Thổ Nhĩ Kỳ – Đại Hải Thủy => Đảng đối lập mou – Quý => Sư tử tương hỗ chậm rãi – heo => Luke Heap đắt tiền – Có thể => định mệnh (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 4 1984 Thổ Nhĩ Kỳ – Hye Trung Kim => Sư tử tương hỗ mou – Giáp => Đảng đối lập chậm rãi – rat => binah đắt tiền – Duai => Luke Shani (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 3 1985 Thổ Nhĩ Kỳ – Hye Trung Kim => Sư tử tương hỗ mou – Mũ => Bình chậm rãi – Bull => Bình đắt tiền – Có thể => có hại (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 4 1986 Thổ Nhĩ Kỳ – Lò Trọng Hòa => Sư tử tương hỗ mou – Bình => Bình chậm rãi – Từ từ => Ba bước đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 5 1987 Thổ Nhĩ Kỳ – Lò Trọng Hòa => Sư tử tương hỗ mou – dinah => binah chậm rãi – thỏ => binah đắt tiền – Đắt => bhajana (tốt) gỗ – Mok => Bình 7 1988 Thổ Nhĩ Kỳ – Đại Lâm Mok => Đảng đối lập mou – Mau => Binh chậm rãi – Rồng => Bình đắt tiền – Chan => Đưa Dean (tốt) gỗ – Mok => Bình 5 1989 Thổ Nhĩ Kỳ – Đại Lâm Mok => Đảng đối lập mou – Cái gì => Bình chậm rãi – Rắn => Ba con số đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập người đầu tiên 1990 Thổ Nhĩ Kỳ – Lộ Băng Thơ => Bình mou – súp => đậu chậm rãi – ngựa => Ba bước đắt tiền – Khảm => sinh lực (tốt) gỗ – thui => Sư tử tương hỗ số 8 1991 Thổ Nhĩ Kỳ – Lộ Băng Thơ => Bình mou – Tân => Bình chậm rãi – mùi => chai đắt tiền – Ly => Thiên Ý (tốt) gỗ – Cháy => Sư tử tương hỗ 7 1992 Thổ Nhĩ Kỳ – Kiếm Gió Com => Sư tử tương hỗ mou – Naham => Đảng đối lập chậm rãi – Thân bài => Luke Chong đắt tiền – Có thể => định mệnh (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 2 1993 Thổ Nhĩ Kỳ – Kiếm Gió Com => Sư tử tương hỗ mou – Quý => Sư tử tương hỗ chậm rãi – Quý Dậu => Bính đắt tiền – Duai => Luke Shani (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 5 1994 Thổ Nhĩ Kỳ – son dau hoa => Sư tử tương hỗ mou – Giáp => Đảng đối lập chậm rãi – Con chó => Ba bước đắt tiền – Có thể => có hại (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 4 1995 Thổ Nhĩ Kỳ – son dau hoa => Sư tử tương hỗ mou – Mũ => Bình chậm rãi – heo => Luke Heap đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 5 1996 Thổ Nhĩ Kỳ – Giang Hà Thủy => Đảng đối lập mou – Bình => Bình chậm rãi – rat => binah đắt tiền – Đắt => bhajana (tốt) gỗ – Mok => Bình 5 1997 Thổ Nhĩ Kỳ – Giang Hà Thủy => Đảng đối lập mou – dinah => binah chậm rãi – Bull => Bình đắt tiền – Chan => Đưa Dean (tốt) gỗ – Mok => Bình 5 1998 Thổ Nhĩ Kỳ – Thành Tơ Thổ => Bình mou – Mau => Binh chậm rãi – Từ từ => Ba bước đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 4 1999 Thổ Nhĩ Kỳ – Thành Tơ Thổ => Bình mou – Cái gì => Bình chậm rãi – thỏ => binah đắt tiền – Khảm => sinh lực (tốt) gỗ – thui => Sư tử tương hỗ 7 2000 Thổ Nhĩ Kỳ – Vàng bạch kim => Sư tử tương hỗ mou – súp => đậu chậm rãi – Rồng => Bình đắt tiền – Ly => Thiên Ý (tốt) gỗ – Cháy => Sư tử tương hỗ số 8 2001 Thổ Nhĩ Kỳ – Vàng bạch kim => Sư tử tương hỗ mou – Tân => Bình chậm rãi – Rắn => Ba con số đắt tiền – Có thể => định mệnh (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 3 2002 Thổ Nhĩ Kỳ – Duong Liu Mok => Đảng đối lập mou – Naham => Đảng đối lập chậm rãi – ngựa => Ba bước đắt tiền – Duai => Luke Shani (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 2 2003 Thổ Nhĩ Kỳ – Duong Liu Mok => Đảng đối lập mou – Quý => Sư tử tương hỗ chậm rãi – mùi => chai đắt tiền – Có thể => có hại (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 3 2004 Thổ Nhĩ Kỳ – Tuen Trung Thuy => Đảng đối lập mou – Giáp => Đảng đối lập chậm rãi – Thân bài => Luke Chong đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 2005 Thổ Nhĩ Kỳ – Tuen Trung Thuy => Đảng đối lập mou – Mũ => Bình chậm rãi – Quý Dậu => Bính đắt tiền – Đắt => bhajana (tốt) gỗ – Mok => Bình 5 2006 Thổ Nhĩ Kỳ – ốc thung tho => binh mou – Bình => Bình chậm rãi – Con chó => Ba bước đắt tiền – Chan => Đưa Dean (tốt) gỗ – Mok => Bình 7 2007 Thổ Nhĩ Kỳ – ốc thung tho => binh mou – dinah => binah chậm rãi – heo => Luke Heap đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 4 2008 Thổ Nhĩ Kỳ – Lịch Lửa => trình Sư tử tương hỗ mou – Mau => Binh chậm rãi – rat => binah đắt tiền – Khảm => sinh lực (tốt) gỗ – thui => Sư tử tương hỗ số 8 2009 Thổ Nhĩ Kỳ – Lịch Lửa => trình Sư tử tương hỗ mou – Cái gì => Bình chậm rãi – Bull => Bình đắt tiền – Ly => Thiên Ý (tốt) gỗ – Cháy => Sư tử tương hỗ số 8 2010 Thổ Nhĩ Kỳ – Tùng Bách Mok => Đảng đối lập mou – súp => đậu chậm rãi – Từ từ => Ba bước đắt tiền – Có thể => định mệnh (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 3 2011 Thổ Nhĩ Kỳ – Tùng Bách Mok => Đảng đối lập mou – Tân => Bình chậm rãi – thỏ => binah đắt tiền – Duai => Luke Shani (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập 2 2012 Thổ Nhĩ Kỳ – Trường Lư Thủy => Đảng đối lập mou – Naham => Đảng đối lập chậm rãi – Rồng => Bình đắt tiền – Có thể => có hại (không tốt) gỗ – Thấp => Đảng đối lập người đầu tiên 2013 Thổ Nhĩ Kỳ – Trường Lư Thủy => Đảng đối lập mou – Quý => Sư tử tương hỗ chậm rãi – Rắn => Ba con số đắt tiền – Khôn ngoan => Ngũ quỷ (không tốt) gỗ – Trái đất => Đảng đối lập 2
Xem Thêm  Tần Thủy Hoàng uy nghi 1 thời giờ lủi thủi ăn cơm bình dân 1 mình-Ngôi sao | Comthochay.Vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud