I. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ÁP DỤNG:

 • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
 • Đối tượng áp dụng: Mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng sở hữu tài khoản VinID ở trạng thái kích hoạt theo quy định của chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi là “Tài Khoản VinID” hoặc tên gọi khác theo quyết định của OMC tại từng thời điểm) trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại (“Khách hàng”).

Thời gian chương trình: Từ 12h00’ ngày 30/12/2021 đến hết 12h00’ ngày 06/02/2022 hoặc đến khi hết ngân sách Chương trình tùy điều kiện nào đến trước

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Nội Dung Chương Trình 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại từ 12h00’ ngày 30/12/2021 đến 12h00’ ngày 06/02/2022, Khách hàng sẽ nhận được tối thiểu 01 lượt quay may mắn và tối đa 18 lượt quay may mắn để tham gia chương trình “Vòng quay may mắn” (sau đây gọi chung là “Lượt quay”) trong mục “Săn Thưởng” trên Ứng dụng VinID khi thực hiện thành công một trong các nhiệm vụ tương ứng dưới đây.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại từ 12h00’ ngày 30/12/2021 đến 12h00’ ngày 06/02/2022, Khách hàng sẽ nhận được tối thiểu 01 phiếu rút thăm trúng thưởng và tối đa 18 phiếu rút thăm trúng thưởng để tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng “Quay số trúng vàng” (sau đây gọi chung là “Phiếu rút thăm”) khi thực hiện thành công một trong các nhiệm vụ tương ứng dưới đây. 

Cụ thể, các nhiệm vụ mà Khách hàng thực hiện để nhận được Lượt quay và/hoặc Phiếu rút thăm như sau:

a. Nhiệm vụ 1: Khách hàng sẽ nhận được 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm khi Khách hàng lần đầu tiên tải Ứng Dụng VinID và đăng ký thành công Tài Khoản VinID theo hướng dẫn trên Ứng dụng VinID và nhận được thông báo trên Ứng dụng VinID về việc đăng ký thành công Tài Khoản VinID. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

b. Nhiệm vụ 2: Khách hàng sẽ được nhận thêm tối đa 04 Lượt quay và tối đa 04 Phiếu rút thăm cho mỗi giao dịch đáp ứng điều kiện dưới đây:

(i) Giao dịch được tích điểm VinID thông qua Ứng dụng VinID với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích điểm VinID” và bảng “Tỷ lệ tích điểm” công bố theo quy định của chương trình “VinID-Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn VinGroup” có giá trị tích điểm từ 30 điểm VinID trở lên áp dụng với hóa đơn tối thiểu 30.000 VNĐ. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 1 Lượt quay và 1 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

(ii) Giao dịch tiêu điểm VinID thông qua Ứng dụng VinID với các sản phẩm, dịch vụ của các Đối Tác được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tiêu điểm VinID” công bố theo quy định của chương trình “VinID-Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn VinGroup” có giá trị từ 500 điểm VinID trở lên. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 1 Lượt quay và 1 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

(iii) Giao dịch sử dụng tính năng thanh toán bằng mã QR của Khách Hàng (CQR – Customer QR) trên Ứng dụng VinID qua hình thức thanh toán bằng Ví điện tử VinID Pay có giá trị từ 30.000 VNĐ trở lên.  Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 1 Lượt quay và 1 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

(iv) Giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình tại mục “Tiện ích” trên Ứng dụng VinID có giá trị từ 30.000 VNĐ trở lên. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 1 Lượt quay và 1 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

c. Nhiệm vụ 3: Khách hàng sẽ nhận được thêm 01 lượt quay và 01 phiếu rút thăm khi chủ động thực hiện nhận/lấy/đổi (claim) Voucher trên Ứng dụng VinID vào mục “Túi Đồ” trên Ứng dụng VinID. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 1 Lượt quay và 1 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

d. Nhiệm vụ 4: Khách hàng sẽ nhận được thêm 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm khi thực hiện một lượt chia sẻ thành công về chương trình từ Ứng dụng VinID lên trang mạng xã hội cá nhân Facebook của Khách hàng (ở chế độ công khai). Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

e. Nhiệm vụ 5: Khách hàng sẽ nhận được thêm 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm khi trả lời đúng tối thiểu 3/5 câu hỏi cho mỗi lượt tham gia thực hiện nhiệm vụ trả lời câu hỏi. Để làm rõ, mỗi lần Khách hàng tham gia nhiệm vụ này sẽ được trả lời tất cả 5 câu hỏi/lượt chơi và có tất cả 5 lượt chơi. Trong quá trình trả lời, nếu Khách hàng thoát ra khỏi màn hình của mục trả lời câu đố trên Ứng dụng VinID khi chưa hoàn thành việc trả lời tất cả 05 câu hỏi/lượt chơi, Khách hàng được xem là không hoàn thành nhiệm vụ và mất đi 1 lần thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 05 Lượt quay và 05 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

f. Nhiệm vụ 6: Khách hàng sẽ nhận được thêm 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm khi thực hiện cập nhật/ bổ sung thông tin cá nhân (với thông tin tại các trường thông tin bao gồm ngày sinh, địa chỉ thư điện tử (email), và địa chỉ liên hệ) trong mục “Tài khoản của tôi” trên Ứng dụng VinID. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 03 Lượt quay và 03 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

g. Nhiệm vụ 7: Khách hàng sẽ nhận được thêm 01 Lượt quay và 01 Phiếu rút thăm khi thực hiện lì xì cho bạn bè qua tính năng “Chuyển tiền” trong mục “Ví của tôi” trên Ứng dụng VinID. Để làm rõ, mỗi lần Khách hàng chuyển tiền phải có giá trị tối thiểu 10.000 VNĐ và chỉ được chuyển tối đa 3 lần với 3 người nhận khác nhau trong suốt chương trình. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 03 Lượt quay và 03 Phiếu rút thăm từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

Sau khi nhận được Lượt quay, Khách hàng thực hiện tham gia phần “Vòng quay may mắn” trên Ứng dụng VinID (như được quy định tại Thể lệ này). Sau khi nhận được Phiếu rút thăm, Khách hàng tham dự chương trình Rút thăm trúng thưởng “Quay số trúng vàng” vào 20h00 ngày 10/02/2022 (như được quy định tại Thể lệ này) để nhận được ưu đãi của chương trình khuyến mại theo cơ cấu giải thưởng ở mục 2.

2. Quà Tặng

2.1. Quà tặng từ chương trình “Vòng quay may mắn”

Lời chúc từ OMC tới Khách hàng có nội dung được OMC quy định theo từng thời điểm. Lời chúc không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc các quà tặng khác.

 •  Mã quà tặng/Mã giảm giá:
 • Mã quà tặng 10 điểm VinID – tương đương 100 VNĐ vào tài khoản VinID của khách hàng.
 • Mã quà tặng 20 điểm VinID – tương đương 200 VNĐ vào tài khoản VinID của khách hàng. 
 • Mã quà tặng 50 điểm VinID – tương đương 500 VNĐ vào tài khoản VinID của khách hàng. 
 • Mã quà tặng 500 điểm VinID – tương đương 5,000 VNĐ vào tài khoản VinID của khách hàng.

Mã quà tặng ưu đãi từ nhãn hàng trên Ứng dụng VinID. Thời hạn sử dụng: 07 ngày kể từ khi Khách hàng nhận Mã giảm giá trong mục “Voucher của tôi”.

Xem Thêm  Cách tạo gian hàng trên Zalo | Comthochay.Vn

 *Lưu ý: Hạn sử dụng Mã quà tặng Nạp điểm VinID: 07 ngày kể từ khi Khách hàng nhận Mã quà tặng trong mục “Voucher của tôi” trên Ứng dụng VinID.

** Danh sách Mã quà tặng ưu đãi từ nhãn hàng:

Nội dung giải thưởng Số giải Thành tiền (VNĐ) 
01 Mã quà tặng trị giá 1.150.000 VNĐ là tặng thẻ Bạc và tích lũy đến 2.000 dặm thưởng BSV cho Khách Hàng đăng ký hội viên Bông Sen Vàng tại Vietnam Airlines. Hạn sử dụng: 31/03/2022. 3.000 3.450.000.000
01 Mã quà tặng trị giá 70.000 VNĐ là miễn phí vệ sinh của Ghét Ẩu cho 01 đôi giày áp dụng cho đơn hàng 02 đôi. Áp dụng cho những Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hạn sử dụng: 28/02/2022.  2.000 140.000.000
01 Mã quà tặng trị giá 50.000 VNĐ khi mua sản phẩm La Roche-Posay bất kỳ tại cửa hàng với đơn hàng từ 100.000 VNĐ trở lên. Áp dụng khi mua online tại: https://bit.ly/3EzInz3. Hạn sử dụng: 28/02/2022.  3.000 150.000.000
01 Mã quà tặng trị giá 50.000 VNĐ khi mua sản phẩm Neutrogena bất kỳ với đơn hàng từ 100.000 VNĐ trở lên. Áp dụng khi mua online tại: https://shp.ee/vtpe6qt. Hạn sử dụng: 31/03/2022.  2.000 100.000.000

 

Mã số dự thưởng hợp lệ là số thẻ VinID của Khách hàng và được gắn với Phiếu rút thăm khi Khách hàng thực hiện thành công các nhiệm vụ trong chương trình khuyến mại này. Mã số dự thưởng bao gồm một dãy số 16 ký tự bắt đầu từ số 8888 ghi nhận trên hệ thống của VinID và đang ở trạng thái kích hoạt (active). Mỗi mã số dự thưởng chỉ gắn duy nhất với một Khách hàng/một tài khoản VinID trên Ứng dụng VinID. Khách hàng có thể kiểm tra Mã số dự thưởng của mình trên Ứng dụng VinID, bằng cách chọn mục “Tài khoản” >> nhấn vào “tên và số điện thoại” >> “Tài khoản của tôi” và xem thông tin “Mã thẻ cứng”.

Hình ảnh minh họa về Phiếu rút thăm và mã số dự thưởng:

Mã số dự thưởng được ghi nhận vào hệ thống để tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng “Quay số trúng vàng” kể từ thời điểm Khách hàng nhận được Phiếu rút thăm tại mục “Quà của tôi” trên Ứng dụng VinID. 

Số lần Mã số dự thưởng của Khách hàng được ghi nhận vào hệ thống để rút thăm trúng thưởng sẽ tương ứng với số Phiếu rút thăm mà Khách hàng nhận được trong chương trình khi thực hiện các nhiệm vụ thành công.

Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 18 phiếu rút thăm trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khách hàng thực hiện việc quay thưởng trên Ứng dụng VinID từ 12h00’ ngày 30/12/2021 đến 12h00’ ngày 06/02/2022 để xác định giải thưởng trúng thưởng. Khách hàng có thể kiểm tra số lượng Phiếu rút thăm tại mục “Quà của tôi” hoặc mục “Lịch sử” trong mục “Săn thưởng” trên Ứng dụng VinID.

Càng sở hữu nhiều Phiếu rút thăm, cơ hội trúng thưởng càng lớn. Khách hàng có thể kiểm tra số lượng Phiếu rút thăm tại mục “Quà của tôi” hoặc mục “Lịch sử” trong mục “Săn thưởng” trên Ứng dụng VinID.

2.2. Quà tặng từ chương trình “Quay số trúng vàng”

Quà tặng hiện vật:

Nội dung giải thưởng Số giải
Iphone 13 Pro phiên bản Gold 128GB  01
Hổ vàng Phúc Lộc [01 chỉ vàng SJC 9999] 10

III. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 • Bước 1: Truy cập mục “Săn thưởng” tại màn hình chính trên Ứng dụng VinID.
 • Bước 2: Chọn mục “Quay số trúng vàng – Rinh quà tiền tỉ” ở “Săn thưởng”
 • Bước 2: Nhấn “Thêm” để thực hiện nhiệm vụ nhằm có thêm các lượt quay.
 • Bước 3: Nhấn “Quay” trên màn hình Săn thưởng để nhận quà.
 • Bước 4: Khách hàng kiểm tra Lượt quay và Phiếu rút thăm đã nhận tại “Lịch sử” của chương trình hoặc  trong màn  “Quà của tôi” ở “Săn Thưởng”
 • Bước 5: Thực hiện hết các nhiệm vụ để nhận được tối đa 18 lượt quay và 18 phiếu rút thăm trúng thưởng.

A. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH TRÚNG THƯỞNG

3.1 Đối với chương trình Vòng quay may mắn:

a) Khách hàng thực hiện việc quay thưởng trên Ứng dụng VinID từ ngày 30/12/2021 đến ngày 06/02/2022 để xác định giải thưởng trúng thưởng. Số lượt quay thưởng của Khách hàng tương ứng với số Lượt quay Vòng quay may mắn mà Khách hàng nhận được và tối đa 18 lượt quay/Khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. 

b) Hệ thống Ứng dụng VinID sẽ xác định ngẫu nhiên giải thưởng Khách hàng trúng thưởng trong tổng số lượng giải thưởng còn lại sau mỗi lượt quay Vòng quay may mắn.

c) Khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin về giải thưởng mà Khách hàng trúng thưởng tại mục “Lịch sử” trong màn hình của chương trình Vòng quay may mắn trên Ứng dụng VinID. 

3.2 Đối với chương trình rút thăm may mắn “Quay số trúng vàng”

a) Thời gian xác định trúng thưởng: 

Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ tổ chức 01 (một) buổi để tiến hành rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên bằng phần mềm trên máy tính để xác định 02 (hai) Giải đặc biệt và các Khách hàng may mắn nhận được các giải thưởng hiện vật của chương trình rút thăm may mắn “Quay số trúng vàng”. 

Thời gian cụ thể cho buổi rút thăm may mắn “Quay số trúng vàng” được thực hiện vào lúc 20h00’ ngày 10/02/2022.

Để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, ngày thực hiện việc rút thăm trúng thưởng sẽ được Công  ty cổ phần One Mount Consumer thông báo công khai tới Khách hàng (qua Fanpage/Ứng dụng VinID/Email) trước khi diễn ra buổi rút thăm may mắn “Quay số trúng vàng”. 

b) Địa điểm xác định trúng thưởng: 

Tại Tòa văn phòng T26, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Việc thực hiện rút thăm trúng thưởng sẽ được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty cổ phần One Mount Consumer và đại diện Khách hàng thông qua việc phát trực tuyến buổi rút thăm trúng thưởng trên Fanpage của Công Ty tại mạng xã hội Facebook (truy cập tại: https://www.facebook.com/vinid.net/). Thông tin Fanpage Facebook (tài khoản mạng xã hội Facebook của Công Ty) là “VinID”. 

Video buổi rút thăm trúng thưởng sẽ được đăng tải công khai trên tài khoản Facebook “VinID” của Công ty cổ phần One Mount Consumer để Khách hàng có thể truy cập và xem lại trong suốt thời gian diễn ra chương trình nếu khách hàng không thể tham dự buổi phát trực tuyến.

Kết quả rút thăm xác định trúng thưởng được lập thành biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên tham dự.

c) Cách thức xác định trúng thưởng:

Trong buổi rút thăm diễn ra vào 20h00 ngày 10/02/2022, Công Ty thông qua phần mềm máy tính sẽ thực hiện 11 lần rút thăm trúng thưởng để lựa chọn ngẫu nhiên ra 11 Mã dự thưởng may mắn.

Mỗi lần sẽ rút thăm ra một Mã dự thưởng và xác định 01 Khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt 1 và 10 Khách hàng trúng Giải đặc biệt 2 theo thể lệ của chương trình khuyến mại. 

Buổi rút thăm trúng thưởng được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty và đại diện Khách hàng thông qua việc phát trực tuyến trên Fanpage của Công Ty.

B. CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG

 1. Thời hạn, cách thức thông báo trúng thưởng:

a) Khách hàng trúng thưởng sẽ được Công Ty gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc thư điện tử (email) của Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID. Cụ thể như sau:

(i) Đối với các giải thưởng là Giải đặc biệt 1 và Giải đặc biệt 2 với quà tặng hiện vật là 10 chỉ vàng SJC 9999, 01 Iphone 13 Pro Gold phiên bản 128GB: Công Ty sẽ gửi thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo các thông tin mà Khách hàng đăng ký trên Ứng dụng VinID trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác định được Khách hàng trúng thưởng trong buổi rút thăm trúng thưởng “Quay số trúng vàng”.

Xem Thêm  Việt Anh thành thảm hoạ dao kéo, Hương Trần là mẹ đơn thân nóng bỏng | Comthochay.Vn

(ii) Đối với các giải thưởng là Giải khuyến khích 1,2,3,4,5,6,7,8 là các mã quà tặng, mã giảm giá và/hoặc lời chúc: Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID trong 120 giây kể từ thời điểm Khách hàng quay số được ra giải thưởng thành công trên Ứng dụng VinID.   

b) Nếu không liên lạc được với Khách hàng do Khách hàng thay đổi số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID trước khi hết thời hạn thông báo trúng thưởng nói trên, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng.

c) Danh sách Khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt 1 và Giải đặc biệt 2 là quà hiện vật (chỉ vàng SJC 9999, iPhone 13 Pro phiên bản 128GB) sẽ được thông báo trên fanpage chính thức của ứng dụng VinID (truy cập đường link: https://www.facebook.com/vinid.net) trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng.

 1. Thời gian địa điểm và thủ tục trao thưởng:

a) Đối với giải thưởng của Giải đặc biệt 1 là quà tặng hiện vật (iPhone 13 Pro Gold phiên bản 128GB)

Quà tặng sẽ được gửi tới Khách hàng qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ mà Khách hàng xác nhận với Công Ty (như được quy định dưới đây) trong vòng 45 ngày kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng với điều kiện Khách hàng đã xác nhận và cung cấp đủ thông tin nhận thưởng cho Công Ty theo quy định dưới đây. 

(i) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng, Công Ty sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID. Đồng thời, Công Ty sẽ xác nhận các thông tin Khách hàng, bao gồm: Số điện thoại đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác, địa chỉ liên hệ và nhận quà tặng để Công Ty sử dụng làm căn cứ xác nhận khi trao thưởng.

(ii) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông báo trúng thưởng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, Khách hàng cần xác nhận lại các thông tin như được quy định dưới đây qua email [email protected], để Công Ty kiểm tra tính chính xác của các thông tin và làm cơ sở gửi quà tặng khuyến mại tới cho Khách hàng. Hồ sơ thông tin Khách hàng nhận quà tặng trong chương trình khuyến mại bao gồm: (i) ảnh chụp từ bản gốc CMND/Căn cước công dân 2 mặt, thông tin Mã số thuế cá nhân (nếu có), ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo quy định pháp luật (nếu có) cho Công Ty (“Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại”). Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp đầy đủ Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại theo quy định nêu trên, Công Ty có quyền từ chối việc trao thưởng cho Khách hàng do không có đầy đủ thông tin chính xác để trao thưởng.

(iii) Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Công Ty sẽ hỗ trợ thu và thay mặt Khách hàng thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật, căn cứ theo thông tin Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và/hoặc mã số thuế cá nhân của Khách hàng. Để làm rõ, số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân được Khách hàng thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công Ty theo thông tin tại Thông báo trúng thưởng mà Công Ty gửi tới Khách Hàng. Trường hợp Khách hàng không đồng ý nộp thuế thu nhập cá nhân và/hoặc không nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Công Ty gửi thông báo trúng thưởng, Khách hàng được xem là từ chối nhận giải thưởng và  Công Ty có quyền từ chối trao thưởng cho Khách hàng.

(iv) Quà tặng sẽ được gửi tới tay Khách hàng qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ mà khách hàng cung cấp và/hoặc xác nhận với Công ty cổ phần One Mount Consumer (cách thức trao thưởng này không thống nhất với nội dung giải thưởng)  trong thời hạn được nêu trong thông báo trúng thưởng được Công ty cổ phần One Mount Consumer gửi tới Khách hàng (tính từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại theo quy định của chương trình); tuy nhiên, trong moi trường hợp, thời gian trao quà tặng cho Khách hàng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện chương trình khuyến mại. Lưu ý, khi nhận thưởng, Khách hàng cần mang theo CMND/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân khác có giá trị tương đương (bản gốc) như đã cung cấp thông tin cho Công Ty khi nhận được Thông báo trúng thưởng để Công ty cổ phần One Mount Consumer/nhân viên giao/trao tặng quà tặng xác minh thông tin của Khách hàng trúng thưởng.

(v) Nếu không liên lạc được với Khách Hàng do Khách Hàng thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID dẫn tới Công Ty không thể liên hệ với Khách hàng để trao thưởng và/hoặc không thể thực hiện việc trao thưởng cho Khách hàng, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng.

b) Đối với giải thưởng của Giải đặc biệt 2 là Hổ vàng (chỉ vàng SJC 9999)

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác định trúng thưởng, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ gửi thông báo bằng tin nhắn tới số điện thoại của Khách hàng về (i) thời gian tới nhận giải đặc biệt 1 (thời gian nhận giải đặc biệt sẽ do Công ty cổ phần One Mount Consumer quyết định và nêu rõ tại thông báo nhưng sẽ không muộn hơn 45 ngày kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng) và (ii) số thuế thu nhập cá nhân mà Khách hàng phải nộp theo quy định pháp luật (nếu có).

Theo đó, Khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt vui lòng đến một trong hai địa điểm tại Văn phòng của Công ty cổ phần One Mount Consumer tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để nhận giải thưởng theo thời gian ghi trong thông báo. 

Thông tin văn phòng của Công Ty như sau:

–   Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Tower 2, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

–   Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 8,9, Tòa nhà Five Star Tower, Số 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận I, TP. HCM.

Khi nhận thưởng, Khách hàng cần mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (bản gốc) như đã cung cấp thông tin cho Công Ty khi nhận được thông báo trúng thưởng để Công Ty xác minh thông tin của Khách hàng trúng thưởng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, trước và trong khi tới nhận giải đặc biệt, Khách hàng cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định pháp luật và các quy định do Công Ty ban hành áp dụng tại văn phòng làm việc. Theo đó, Công Ty sẽ gửi thông tin về các quy định phòng chống dịch bệnh áp dụng tại Công Ty (nếu có) để Khách hàng nắm thông tin thực hiện khi tới nhận giải.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách quét thông tin trên thẻ CCCD gắn chip mới | Comthochay.Vn

c) Đối với khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có theo quy định pháp luật), Khách hàng sẽ thực hiện theo quy định tại như được nêu ở trên. 

d) Trường hợp Khách hàng không thể đến nhận giải đặc biệt 2 bằng hiện vật vì lý do cá nhân, tùy theo lựa chọn của Khách hàng, Công Ty sẽ quy đổi giải thưởng mà Khách hàng nhận được thành một khoản tiền để trao tặng Khách hàng. Theo đó, Giá trị khoản tiền được quy đổi để trao tặng Khách hàng được quy đổi sẽ bằng với giá trị của giải đặc biệt 2 được nêu tại Thể lệ của Chương trình khuyến mại là 6.000.000 Việt Nam đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) (giá vàng tại thời điểm đăng ký khuyến mại). Công Ty sẽ chuyển khoản tiền vào tài khoản nhận thanh toán mang tên Khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng.

Đồng thời, Khách hàng có trách nhiệm chủ động liên hệ với Công Ty (hotline 19006959) để thông báo về việc không thể tới nhận thưởng giải thưởng đặc biệt 2 và thông tin tài khoản nhận thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công Ty gửi thông báo trúng thưởng tới Khách hàng. 

Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho một bên thứ ba đại diện Khách hàng tới nhận giải đặc biệt và/hoặc ủy quyền nhận thanh toán giải đặc biệt 2 vào tài khoản của một bên thứ ba không phải của Khách hàng (khi lựa chọn phương án quy đổi vàng ra tiền) (sau đây gọi chung là “Giấy ủy quyền”), Khách hàng có trách nhiệm cung cấp Giấy ủy quyền cho Công Ty trước khi nhận quà tặng là giải đặc biệt 2.

Sau khi kết thúc thời hạn trao thưởng, Công Ty có quyền hủy kết quả trúng thưởng và từ chối trao giải thưởng cho Khách hàng trong trường hợp: (i) Khách hàng không liên hệ với Công Ty để thông báo về việc không nhận được giải thưởng bằng hiện vật, và/hoặc (ii) Khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản nhận thanh toán mà chủ tài khoản nhận thanh toán không phải là Khách hàng (hoặc không phải tài khoản được Khách hàng ủy quyền nhận thanh toán hợp lệ theo quy định pháp luật), và/hoặc (iii) Khách hàng không có số tài khoản nhận thanh toán hoặc Khách hàng không thực hiện chuyển khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật (nếu có), và/hoặc (iv) người được ủy quyền từ Khách hàng để thay mặt nhận giải đặc biệt không cung cấp hoặc cung cấp Giấy ủy quyền nhưng không phù hợp theo quy định pháp luật về đại diện/ủy quyền.

e) Đối với các giải thưởng là giải Khuyến khích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (quà tặng là mã quà tặng/mã giảm giá (Voucher):

Khách hàng sẽ nhận được Voucher tương ứng với giải thưởng Khách hàng Quay số trúng vàng trúng trong vòng tối đa 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông báo trúng thưởng và xác định giải thưởng vào mục “Voucher của tôi” trên Ứng dụng VinID của Khách hàng.

f) Thời gian kết thúc trao giải thưởng: 45 ngày kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng trong chương trình rút thăm may mắn.

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại Khách hàng liên hệ chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần One Mount Consumer: 19006959 để được hướng dẫn, giải đáp.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

a) Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị chỉ được đăng nhập 01 Tài Khoản VinID duy nhất để tham gia Chương Trình.

b) Các Tài Khoản VinID tham gia chương trình phải là các tài khoản được đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác.

c) Giá trị quy đổi Điểm VinID và việc sử dụng Điểm VinID được thực hiện theo quy định tại chương trình “VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup”.

d) Mỗi mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID trúng thưởng có điều kiện và điều khoản nhất định để sử dụng, Khách hàng vui lòng đọc kỹ cách sử dụng được ghi nhận tại thông tin mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID này. Công ty cổ phần One Mount Consumer không có trách nhiệm cung cấp lại/tái sử dụng các Voucher đã hết hạn sử dụng hoặc được sử dụng không đúng cách.   

d) Cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn One Mount (bao gồm: Công ty cổ phần One Mount Group, Công ty One Mount Consumer, Công ty One Mount Distribution; Công ty One Mount Real Estate, và Công ty cổ phần VinID Pay) không được nhận các quà tặng đặc biệt và các mã giảm giá/mã quà tặng có giá trị từ 100.000 đồng trở lên được phát hành bởi Công ty cổ phần One Mount Consumer.

e) Công ty cổ phần One Mount Consumer có quyền từ chối trao quà tặng và/hoặc thu hồi quà tặng của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách hàng (bao gồm quà tặng đặc biệt) trong trường hợp Công Ty có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinID đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

f) Các giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc các quà tặng khác có giá trị tương đương.

g) Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

h) Nếu được Khách hàng đồng ý, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cùng số điện thoại được ẩn đi 02 (hai) số cuối để sử dụng cho mục đích quảng cáo thương mại.

i) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra giải thưởng trước khi ký xác nhận. Mọi thắc mắc, khiếu nại về phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn tính nguyên vẹn của hiện vật sẽ không được Công ty cổ phần One Mount Consumer tiếp nhận sau khi Khách hàng ký nhận quà tặng.

j) Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được Khách hàng cung cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, Công Ty có toàn quyền từ chối trao quà tặng trong chương trình khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.

k) Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, chịu trách nhiệm và lưu trữ hồ sơ báo cáo, các giấy tờ kèm theo theo quy định của pháp luật phục vụ thanh tra, kiểm tra.

l) Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người nhận, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud